Görme Engelliler

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM BÖLGE ZÜMRESİ GÜNDEM MADDELERİ

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2.dönem bölge zümreleri gündem maddeleri

Felsefe Dersi Öğretmenlerinin Dikkatine

           19/02/2013 Salı günü saat 15:00’da Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan 2. dönem eğitim

bölgesi zümre başkanları toplantısına katılmanızı arz ve rica ederim.


FELSEFE BÖLGE ZÜMRESİ GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

2.Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının okunması

3.I.dönem zümre toplantı tutanağının değerlendirmesi

4.Konuların Müfredata uygun olarak zamanında bitirilip bitirilmeyeceği

5. I.dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

6.II.dönem Sosyoloji dersinde  uygulamaya dönük neler yapılabileceği 

7.Felsefe Dersinde YGS Hazırlık deneme sınavlarınında okulların genel durumunun  değerlendirilmesi

8.Başarının arttırılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği konular ı görüşülecektir.

 

                                                                                Songül  ÇULCU

                                                                              Felsefe Öğretmeni 

                                                                              Bölge Zümre Başkanı

 

 

 

 

              Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Dikkatine

19/02/2013 Salı günü saat 15:00’da Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan 

2. dönem eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısına katılmanızı arz ve rica ederim.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                          Sait ERDEM

                                                                                                                                        Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Sene başı zümre toplantı kararlarının gözden geçirilmesi
 3. Birinci yarıyılın değerlendirilmesi
 4. Eğitim-öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin tespit edilmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi
 5. Derslerde izlenilecek yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
 6. Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınacak önlemler
 7. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması
 8. Dilek ve temenniler

 

 

 

 

Beden Eğitimi  Dersi Öğretmenlerinin Dikkatine

           19/02/2013 Salı günü saat 15:00’da Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan 2. dönem eğitim

bölgesi zümre başkanları toplantısına katılmanızı arz ve rica ederim.

 

BEDEN EĞİTİMİ  BÖLGE ZÜMRESİ GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama,

 2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

 3- Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarının okunması,

4- Türk Milli Eğitiminin Amaçları, Atatürk ilke ve İnkılaplarının 1.dönemde işlenip işlenmediği,

5- Birinci dönem Eğitim ve Öğretim yılı eğitim bölgesi zümre toplantı tutanağının okunarak değerlendirilmesi.

6- 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ünitelendirilmiş yıllık ve günlük ders planlarının Beden Eğitimi  Ders Müfredat Programına göre incelenip hazırlanıp hazırlanmadığı ve 1.dönemde yeni müfredata göre derslerin işlenip işlenmediği,

       
7- Ölçme ve değerlendirme birlikteliğin sağlanması için karar alınması,

8- Okul ders araçlarının dikkatle ve özenle kullanılmasının sağlanması. (Bu konudaki ilgili sorumluluklar zümre öğretmenleri arasında paylaştırılması),

9- Diğer zümre öğretmenleri ile koordinasyon sağlanması,

10- Öğrencilerde Kılık-Kıyafet birliğinin sağlanması,

11- Öğrencilerde temizlik işlerine katılımının sağlanması,

12- Beden Eğitimi Zümresinin okulun disiplinine genel katkısı,

13- Spor alanlarının kullanımı talimatına uyulması ve spor kıyafetleri giyme yerlerinin, spor alanlarının temizliğinin tertip ve düzeninin sağlanması,

14- Milli bayram,tören ve kutlamalar,

15- Verilecek ödevlerin  konularının sınıflara göre belirlenmesi,

16- Beden Eğitimi dersine girmemek için sürekli rapor alan öğrencilere yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda nasıl bir işlem yapılacağının belirlenmesi,

 

         a) Özürlü öğrencilerin özelliklerine göre ölçme ve değerlendirme yapılması (Bacağından sakat olan bir öğrenciye koşmaya yönelik not verilmemesi gibi)

b) Raporlu öğrencilere sözlü sınav yapabilmek için gerekli tedbirlerin alınması, (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları sınıf geçme yönetmeliği madde:28/d, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 39)

17- Okul Spor Kulübü ile ilgili çalışmalar ve gelişmelerden Beden Eğitimi zümresinin bilgilendirilmesi,

 

18- Öğrencilerin beden eğitimi dersinden sonraki derse geç kalınmaması için uygun zamanda giyinmelerinin sağlanması,

19- Okulda Fair - Play çalışmalarının planlanması,

20- Dilek ve temenniler.    


 

                                                                                                Muhammed GEÇİT

                                                                                    Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi

                                                                                             Beden Eğitimi Öğretmeni

                                                                                              (ZÜMRE BAŞKANI)

 

 

 

 

Biyoloji Dersi Öğretmenlerinin Dikkatine

           19/02/2013 Salı günü saat 15:00’da Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan 2. dönem eğitim

bölgesi zümre başkanları toplantısına katılmanızı arz ve rica ederim.

 

BİYOLOJİ BÖLGE ZÜMRESİ GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

2.Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının okunması

3.I.dönem zümre toplantı tutanağının değerlendirmesi

4.Konuların Müfredata uygun olarak zamanında bitirilip bitirilmeyeceği

5. I.dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

6.Derslerde izlenilecek yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

7.YGS ve LYS´ye yönelik çalışmalar hakkında görüşlerin belirlenmesir

8. Başarının arttırılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği konuları görüşülecektir.

 

                                                                                Bilgehan KAHRAMAN

                                                                              Biyoloji Öğretmeni

                                                                              Bölge Zümre Başkanı

 

 

 

Matematik  Dersi Öğretmenlerinin Dikkatine

           19/02/2013 Salı günü saat 15:00’da Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan 2. dönem eğitim

bölgesi zümre başkanları toplantısına katılmanızı arz ve rica ederim.

 

MATEMATİK BÖLGE ZÜMRESİ GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

2.Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının okunması

3.I.dönem zümre toplantı tutanağının değerlendirmesi

4.Konuların Müfredata uygun olarak zamanında bitirilip bitirilmeyeceği

5. I.dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

6.Derslerde izlenilecek yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

7.YGS ve LYS´ye yönelik çalışmalar hakkında görüşlerin belirlenmesir

8. Başarının arttırılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği konuları görüşülecektir.

 

                                                                               Aydın UĞURAL

                                                                              Matematik Öğretmeni

                                                                              Bölge Zümre Başkanı

 

 

 

Coğrafya  Dersi Öğretmenlerinin Dikkatine

           19/02/2013 Salı günü saat 15:00’da Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan 2. dönem eğitim

bölgesi zümre başkanları toplantısına katılmanızı arz ve rica ederim.

 

COĞRAFYA BÖLGE ZÜMRESİ GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

2.Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının okunması

3.I.dönem zümre toplantı tutanağının değerlendirmesi

4.Müfredat proğramlarının gözden geçirilmesi ve Coğrafya derslerinin amaçlarının okunması

5. I.dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

6.Derslerde izlenilecek yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

7.YGS ve LYS´ye yönelik çalışmalar hakkında görüşlerin belirlenmesir

8. Başarının arttırılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği konuları görüşülecektir.

 

                                                                               Raziye UĞURAL

                                                                              Coğrafya Öğretmeni

                                                                              Bölge Zümre Başkanı

 

 

 

BESNİ İLÇESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

TARİH DERSLERİ II.DÖNEM OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.


TOPLANTI NO: 2
TOPLANTI TARİHİ: 19.02.2013
TOPLANTI YERİ: B.M.ERDEMOĞLU ANADOLU LİSESİ

GÜNDEM MADDELERİ


1. Açılış ve Yoklama
2. 2012-2013 Öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirilmesi (Planlar-eğitim-Öğretim-Ölçme Değerlendirme-Ödev Zümre Toplantıları-Eğitici Çalışmalar vb.)
3. Eğitim öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine ilişkin görüş ve öneriler
4. Eğitim bölgesi, öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öneriler.
5. Başarı değerlendirme sınav sonuçlarına göre öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi
6. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumlarının değerlendirilmesi,karşılaşılan öğrenci sorunları,bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri.Öğrencilerin başarılı olması konusunda alınacak önlemler.
7. Öğretmenlerin mesleki eserler ile eğitim öğretim alanında yeni gelişmelerden bilgilendirilmesi için görüş ve öneriler
8. 2012-2013 öğretim yılı ikinci dönem için eğitim araç ve gereçlerine ilişkin donatım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
9 .Dilek ve temenniler
                                                   

                

                                                                                                                                   İsmail İLHAN

                                                                                                                                 Tarih Öğretmeni

                                                                                                                              Bölge Zümre Başkanı


 

 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ADIYAMAN İLİ BESNİ İLÇESİ 2. BÖLGE

KİMYA DERSİ  II. DÖNEM GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama
 2. 1. dönemde yapılan zümre toplantılarının değerlendirilmesi
 3. Atatürkçülük konularının derslere yansıtılması ( 2104 sayılı Tebliğler Dergisi ).
 4. Birinci dönem ders başarılarının değerlendirilmesi
 5. İkinci dönem için belirlenen amaçlar
 6. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların esasları, zamanı
 7. Verilen Günlük ve Yıllık ödevlerin takibi
 8. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem, metot, tekniklerin tespiti
 9. Diğer zümre öğretmenleri ile hangi konularda işbirliği yapılacağının tespiti
 10. Proje, olimpiyat, TÜBİTAK ve diğer kurumların yapacağı sınav ve yarışmalara hazırlık
 11. Dersler ile ilgili gezi, gözlem ve deneylerin yer ve zamanı
 12. Derslerde başarıyı artırmak için tedbirler, öneriler
 13. Dilek ve temenniler
 14. Kararlar

                                                                                     Lütfiye YASİTER

                                                                                   Kimya Öğretmeni

                                                                                Bölge Zümre Başkanı

 

 

 

                                                                        BESNİ İLÇESİ  2.BÖLGE

                                                                 FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİ

                                      2012-2013   EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TOPLANTISI

                            GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.         Açılış ve yoklama

2.         Atatürkçülük ile ilgili konuların derste işlenişi

3.         1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanundan, Türk Millî Eğitiminin Amaçlarının okunması,

4.         Bir Önceki İlçe Zümre Kararlarının Değerlendirilmesi

5.         Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi.

6.         Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile Laboratuar ve ders araç gereçlerinin kullanımı

7.         Yıllık ödev konularının gözden geçirilmesi

8.         Yazılı yoklamalar ve Ölçme ve değerlendirme

9.         Başarıyı artırıcı tedbirler

10.       Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

11.       Okullar arası işbirliği

12.       Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması.

13.       Dilek ve temenniler